Opetushallitus on koonnut tietopaketin Ukrainan ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset ja henkilöstö löytävät sivuilta tietoa siitä, millaisesta koulutustaustasta ukrainalaiset opiskelijat Suomeen saapuvat.
Opiskelijalla on maalipensseli kädessä.

Koonnin lähteinä on käytetty pääasiassa Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön sekä Ruotsin Opetushallitusta vastaavan viraston Skolverketin verkkosivuja sekä muita yksittäisiä lähteitä. Eri lähteistä koottua tietoa on vertailtu ja tarkistettu. On kuitenkin mahdollista, että käy ilmi, että lähteiden tiedoissa on epätarkkuuksia. Päivitämme sivuja, jos tiedot tarkentuvat tai saamme uutta tietoa.