Eleven har en pensel i handen.

Du hittar svenskspråkig information om yrkesutbildningen och de andra utbildningsstadierna i Ukraina på sidan Översikt av det ukrainska skolsystemet.