Kielitietoinen opetus ja kielitietoiset toimintatavat ovat yhä tärkeämmässä roolissa koulutuksen toteutuksessa. Kielitietoisen toimintakulttuurin rakentamisessa ja ylläpitämisessä meillä kaikilla on oma roolimme.
Etäkokouksen osallistujat tietokoneen näytöllä