Språkligt medveten undervisning och språkligt medvetna metoder blir allt viktigare i genomförandet av utbildningen. Vi har alla en roll i att bygga upp en språkligt medveten verksamhetskultur.
Deltagare på en virtuella möte på datorskärm