Opetushallitus laatii kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn keskittyvän verkkosivuston liittyen OKM:n toimenpideohjelmaan ja STM:n Lapsitrategiaan. Sivusto suunnitellaan yhteistyössä eri tahojen kanssa, oppilaita ja opiskelijoita kuullen sekä kodin ja koulun yhteistyötä tukien.
Kuvituskuvassa näkyy jalat ja keltaiset saappaat kalliolla

Opetushallitus julkaisee kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn keskittyvän sivuston tammikuussa 2023. Sivusto  laaditaan liittyen OKM:n toimenpideohjelmaan. Eri hallinnonalojen toimista koostuvan ohjelman taustalla ovat hallitusohjelman kirjaukset mm. syrjimättömyydestä sekä jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta koskemattomuuteen. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kohdata kiusaamista, häirintää, väkivaltaa, syrjintää tai vihapuhetta koulussa tai oppilaitoksissa. Sivusto on myös yksi STM:n Lapsitrategian toimepiteistä.

Uusi kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyn sivusto

  • kertoo olemassa olevasta lainsäädäntö- ja normipohjasta
  • antaa käytännön ohjeita sekä konkreettisia toimenpiteitä varhaiskavatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa
  • sitouttaa koko yhteisöä vahvistamaan kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa ehkäisevää sekä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria
  • lisää lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden ymmärrystä kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan vaikutuksista sekä vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta
  • vahvistaa huoltajien osallisuutta kodin ja koulun yhteistyön avulla.

Sivusto tarjoaa tukea opettajille, rehtoreille, opiskeluhuollon ja muille varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten koulujen ammattilaisille, sekä oppilaille, opiskelijoille, huoltajille ja vanhemmille.

Tavoitteena on saada aikaan helposti saavutettava ja käytettävä, asiapitoinen tutkimustietoon ja normeihin nojaava sivusto, joka saa aikaan ajattelun muutosta ja rohkaisee toimimaan yksin ja yhdessä. 

Lisätietoa

Erityisasiantuntija Riina Länsikallio, Riina.Lansikallio(at)oph.fi