Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn.

Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.
Aktiivista opiskelupäivää voi jokainen oppilaitos ja opiskeluyhteisö kehittää omalla tavallaan - pienestäkin voi aloittaa.

Liikkuva opiskelu -toimintaa tukevat esimerkiksi

  • aktiivisuuteen kannustava opiskeluympäristö
  • toiminnalliset opiskelumenetelmät
  • aktiivisuustauot opetuksessa
  • liikuntatilojen käytön salliminen opetuksen ulkopuolella
  • opiskelumatkojen kulkeminen lihasvoimin.

Maksuton Liikkuva opiskelu -ohjelma on avoin lukiolle, ammatillisille oppilaitoksille ja korkeakouluille.

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.  Ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 

Lähde mukaan!