Målsättningen med programmet Studier i rörelse är att öka fysiska aktiviteten och studieförmågan på andra stadiet och i högskolorna. Studieförmågan är studerandens arbetsförmåga, och den är kopplad till hur studierna fortskrider, hur studerandena mår och deras framtida arbetsförmåga.

Genom att öka mängden fysisk aktivitet kan man främja studerandenas hälsa och studieförmåga, men också förutsättningarna för lärande, till exempel uppmärksamhet och minne. Att göra saker tillsammans ökar också engagemanget i studierna och känslan av gemenskap.

Varje läroanstalt och studiegemenskap kan utveckla den aktiva studiedagen på sitt eget sätt – man kan börja med små steg 

Sådant som möjliggör och uppmuntrar till aktivitet är till exempel 

  • studiemiljön 
  • aktivitetsbaserade studiemetoder 
  • aktivitetspauser i undervisningen 
  • möjligheten att använda idrottsutrymmen utanför undervisningen 
  • att ta sig till och från studieplatsen med muskelkraft

Alla läroanstalter som är intresserade av att utveckla en aktiv verksamhetskultur kan registrera sig avgiftsfritt. 

Programmet Studier i rörelse är ett av de riksomfattande programmen för främjande av fysisk aktivitet, Programmen i rörelse. Med hjälp av programmen främjas en fysisk livsstil för olika ålders- och befolkningsgrupper. Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen ansvarar för programmets strategiska ledning. Programmet koordineras av Likes vid Jyväskylä ammattikorkeakoulu.
Kom med!