Kouluyhteisön arjessa opetus ja opiskeluhuolto kulkevat käsi kädessä, ja hyvinvointityö on olennainen osa jokaisen oppilaiden parissa työskentelevän aikuisen tehtävänkuvaa. Opiskeluhuolto edistää niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön osallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ukrainasta Suomeen paenneiden lasten ja nuorten aloittaminen perusopetuksessa edellyttää yhteistä keskustelua kouluyhteisön toimintatavoista ja tarvittaessa niitä tarkistetaan. Opiskeluhuollosta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa ja sen käytännön toteuttaminen kuvataan koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa. 1.8.2023 alkaen opetuksen järjestäjällä tulee olla käytössään uusi opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma. Koulukohtainen suunnitelma on poistettu oppilas- ja opiskelijahuoltolaista ja vastaava muutos on tehty joulukuussa 2022 julkaistuihin opetussuunnitelmien perusteisiin. Uudistuksen yhteydessä myös perusopetuksessa siirryttiin käyttämään käsitettä opiskeluhuolto.
Poika miettii tietokoneen ääressä

Päivitetty 9.1.2023