Kouluyhteisön arjessa opetus ja oppilashuolto kulkevat käsi kädessä, ja hyvinvointityö on olennainen osa jokaisen oppilaiden parissa työskentelevän aikuisen tehtävänkuvaa. Oppilashuolto edistää niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön osallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ukrainasta Suomeen paenneiden lasten ja nuorten aloittaminen perusopetuksessa edellyttää yhteistä keskustelua kouluyhteisön toimintatavoista ja tarvittaessa niitä tarkistetaan. Oppilashuollosta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa ja sen käytännön toteuttaminen kuvataan koulukohtaisessa oppilashuoltosuunnitelmassa.
Poika miettii tietokoneen ääressä