Undervisningen och elevvården går hand i hand i vardagen i skolgemenskapen, och arbetet för att främja välbefinnandet är en del av arbetsbilden för varje vuxen som arbetar med eleverna. Elevvården främjar delaktigheten, välbefinnandet och tryggheten hos såväl varje enskild elev som hos hela skolgemenskapen. När barn och unga som flytt från Ukraina till Finland börjar i den grundläggande utbildningen krävs det gemensamma diskussioner om verksamhetssätten i skolgemenskapen och skolans förfaringssätt ska vid behov ses över. I lagen om elev- och studerandevård föreskrivs om elevvården och närmare beskrivningar av hur den ska genomföras i praktiken ska ingå i skolans egna elevvårdsplan.
Poika miettii tietokoneen ääressä