Oppilailla voi olla suuriakin eroja kyvyssä opiskella ja omaksua asioita, heillä voi olla luontaista lahjakkuutta ja/tai heillä saattaa olla poikkeuksellisen suuri erityisvahvuus jollakin alueella.Varmaa kuitenkin on, että jokainen on hyvä jossakin. Aina ei kuitenkaan, syystä tai toisesta, oppilas itse ole tiedostanut vahvuuttaan/vahvuuksiaan. Tarvitsemme siis myös keinoja sen tunnistamiseen.

Osioon on koottu artikkeleita ja aineistoja Opetushallituksen Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus -kehittämishankkeesta.