Opetushallitus on koonnut tietopaketin varhaiskasvatuksesta Ukrainassa. Varhaiskasvatuksen järjestäjät löytävät sivulta tietoa siitä, millaisesta varhaiskasvatusjärjestelmästä ukrainalaiset lapset Suomeen tulevat.
Rakentelua esiopetuksessa

Koonnin lähteinä on käytetty pääasiassa Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön sekä Ruotsin Opetushallitusta vastaavan viraston Skolverketin verkkosivuja sekä muita yksittäisiä lähteitä. Eri lähteistä koottua tietoa on vertailtu ja tarkistettu. On kuitenkin mahdollista, että käy ilmi, että lähteiden tiedoissa on epätarkkuuksia. Päivitämme sivuja, jos tiedot tarkentuvat, tai saamme uutta tietoa.

Kansainvälisessä luokittelussa ennen kouluopetuksen alkua oleva taso (ISCED 0) on jaettu siten, että 0–3-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta käytetään englanniksi käsitettä early childhood education ja yli kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksesta kouluopetuksen alkuun saakka käsitettä pre primary education tai pre school education. Suomessa näistä molemmista käytetään käsitettä varhaiskasvatus, johon sisältyy ennen koulun aloittamista vuosi esiopetusta. Jatkossa tekstissä puhutaan varhaiskasvatuksesta.