Rakentelua esiopetuksessa

Du hittar svenskspråkig information om småbarnspedagogiken och de andra utbildningsstadierna i Ukraina på sidan Översikt av det ukrainska skolsystemet.