1.8.2022 alkaen kaikissa ammatillisissa perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön uudistetut yhteiset tutkinnon osat (YTO) ja kaikkien perustutkintojen yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat.

 • Yhteisiä tutkinnon osia ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Yhteisissä tutkinnon osissa otetaan käyttöön yhtenevä arviointikriteeristö. Kriteeristön uudistuessa myös yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitta oli tarpeen täsmentää.
 • Kaikille perustutkinnoille yhteisiä ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia ovat työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, huippuosaajana toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu sekä yrityksessä toimiminen. Näissä tutkinnon osissa otetaan käyttöön yhtenäinen ammatillisten tutkinnon osien arviointikriteeristö. Kriteeristön uudistuessa myös tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia oli tarpeen täsmentää.
 • Uusina, kaikille perustutkinnoille yhteisinä ammatillisina valinnaisina tutkinnon osina tulevat ilmastovastuullinen toiminta ja kansainvälisessä työympäristössä toimiminen.

 

Muutamissa ammatillisten perustutkintojen perusteissa uudistuivat myös ammatilliset tutkinnon osat. 1.8.2022 alkaen ammatillisille tutkinnon osille yhteinen arviointikriteeristö otetaan käyttöön seuraavissa perustutkinnoissa:  

 • Ajoneuvoalan perustutkinto (ent. autoalan perustutkinto)
 • Logistiikan perustutkinto
 • Maanmittausalan perustutkinto
 • Maatalousalan perustutkinto
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 • Puuteollisuuden perustutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Välinehuoltoalan perustutkinto.

1.8.2022 käyttöön otettavat tutkinnon perusteet löytyvät Opintopolun ePerustepalvelusta.

 

2023 - 2025 päivitettävät perustutkinnon perusteet sekä arvio perusteiden voimaantulosta