Från och med 1.8.2022 övergår man i alla grunder för grundexamina till använda de reviderade gemensamma examensdelarna och de för alla grundexamina gemensamma valbara yrkesinriktade examensdelarna.

 • De gemensamma examensdelarna är kunnande i kommunikation och interaktion, kunnande i matematik och naturvetenskaper samt kunnande om samhälle och arbetsliv. I de gemensamma examensdelarna införs enhetliga bedömningskriterier. I samband med revideringen av kriteriena blev det också nödvändigt att precisera målen för kunnandet i de gemensamma examensdelarna.
 • De för alla grundexamina gemensamma valbara yrkesinriktade examensdelarna är förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter, arbete som kräver spetskompetens, planering av företagsverksamhet samt arbeta i ett företag. I de här examensdelarna införs de enhetliga bedömningskriterierna för de yrkesinriktade examensdelarna. I samband med revideringen av kriteriena blev det också nödvändigt att precisera kraven på yrkesskicklighet i examensdelarna.
 • Det kommer också till två helt nya valbara yrkesinriktade examensdelar som är gemensamma för alla grundexamina. De är verksamhet med ansvar för klimatet och att fungera i en internationell arbetsmiljö.

I en del grunder för grundexamina har även de yrkesinriktade examensdelarna reviderats. I följande grundexamina har de gemensamma bedömningskriterierna för de yrkesinriktade examensdelarna införts från och med 1.8.2022: 

 • Grundexamen inom fordonsbranschen (tid. grundexamen inom bilbranschen)
 • Grundexamen i logistik
 • Grundexamen inom lantmäteribranschen
 • Grundexamen inom lantbruksbranschen
 • Grundexamen inom rengörings- och fastighetsbranschen
 • Grundexamen inom träindsutrin
 • Grundexamen inom säkerhetsbranschen
 • Grundexamen i instrumentvård.

Examensgrunderna som träder i kraft 1.8.2022 finns i tjänsten eGrunder.

 

Grundexamina som revideras 20232025 samt en plan för när de träder i kraft