Kuvituskuva. Aleksis Kiven koulun julksivu

Aleksis Kiven peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on opetusta vuosiluokille 19. Oppilaita koulussa on yli 500. Kulun peruskorjaus valmistui 2021. 

Koulu on perustettu vuonna 1934, jolloin Aleksis Kiven syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta. Aleksis Kiven peruskoulu painottaa taide- ja taitoaineiden opetusta. Painotettuna opetuksena tarjotaan 3. ja 7. luokalta alkavat kuvataideluokat. Opetussuunnitelmaan sisältyy myös kaikille yhteistä teatterikasvatusta. 

Aleksis Kiven peruskoulu oli sanomalehtien mukaan valmistuessaan 1. lokakuuta 1934 ”Suomen komein koulurakennus”. Koulu mainittiin pohjoismaiden suurimpana aina 1950-luvulle asti, ja enimmillään oppilasmäärä oli 1950-luvulla noin 2 500 oppilasta.

Koulun peruskorjauksen yhteydessä ei toiveista huolimatta pystytty siirtämään käsityön oppimis- ja työympäristöä kokonaisuudessaan toimivaksi tilojen kokonaisuudeksi. Kahdessa eri kerroksessa toimivat käsityön opetustilat ovat kompromissiratkaisu ja käsityön opetuksen toteutumisessa pedagogiset ratkaisut ovat merkitseviä. 

 

Kuvituskuva. Teknisen työn työtapojen yleistyötila. Aleksis Kiven peruskoulu

 

Kuvituskuva. Koneellisen puuntyöstön tila. Aleksis Kiven peruskoulu

 

Kuvituskuva. Tekstiilityön työtapojen yleistyötila, Aleksis Kiven peruskoulu

 

Suunnitelmat: