Arkkitehtuurin tehtävänä on vahvistaa oppilaan elinikäistä arkkitehtuurisuhdetta sekä luoda edellytyksiä omalle ilmaisulle ja tulkinnalle. Oppilaiden kokemuksista, oivalluksista, mielikuvituksesta ja tekemisen ilosta rakentuu perusta moniaistiselle ja elämykselliselle oppimiselle. 

Arkkitehtuurin taiteenalalla on kaksi oppimäärää: yleinen ja laaja oppimäärä. Yleisen oppimäärän opinnoissa oppilas tutustuu ympäristön suunnittelun prosesseihin sekä kulttuuriperinnön vaalimiseen ja uudistamiseen kestävän kehityksen näkökulmasta. Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan aktiivisen kansalaisen taitoja sekä innostaa häntä arkkitehtuurin elinikäiseen harrastamiseen. Laajan oppimäärän opinnoissa puolestaan oppilas tutustuu arkkitehtuuriin alana, jossa yhdistyvät laaja-alaisesti taiteiden ja tieteiden näkökulmat, ja tarkastelee sen vaikutusta yhteiskuntaan, luontoon sekä kulttuuriin esteettiseltä, ekologiselta ja eettiseltä kannalta. Molemmissa oppimäärissä oppilasta kannustetaan osallistumaan ympäristön suunnittelun prosesseihin sekä kulttuuriperinnön vaalimiseen ja uudistamiseen.