Elämänkatsomuksen tukimateriaali avaa oppiaineen tehtävää ja moduuleja. Tukimateriaali antaa esimerkkejä muun muassa siitä, mitkä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet painottuvat moduulissa ja miten keskeisiä sisältöjä voidaan toteuttaa ja avata. Lisäksi materiaali osoittaa, miten moduulien tavoitteet konkretisoituvat eri sisällöissä. Tukimateriaalin avaukset ja esimerkit eivät ole normittavia eivätkä tyhjentäviä. Tutustu avoimin mielin!
Henkilö pitää maapalloa kädessään