Stödmaterialet i livsåskådningskunskap öppnar upp läroämnets uppgift och dess moduler. Stödmaterialet ger exempel bland annat på vilka delar inom den mångsidiga kompetensen som behandlas i modulen och på hur centrala innehåll kan förverkligas. Dessutom visar materialet hur de olika målen i modulen konkretiseras i olika innehåll. Stödmaterialets råd och exempel ska inte läsas som norm och de är inte uttömmande. Läs med öppet sinne!

Henkilö pitää maapalloa kädessään