Nopeasti muuttuvassa ja verkottuneessa maailmassa tarvitsemme taitoja, joiden avulla pystymme täysipainoisesti osallistumaan yhteiskunnan toimintaan ja työmarkkinoille. Kerran hankittuja taitoja pitää myös päivittää läpi elämän. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat antaneet kaikille unionin jäsenvaltioille suosituksen elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Suosituksen tavoitteena on, että avaintaitoja opetettaisiin kaikille kansalaisille osana elinikäisen oppimisen strategioita.