Suomessa jokaisella lapsella on oikeus esiopetukseen ennen oppivelvollisuutta. Sivulta löydät tietoa myös esiopetuksen arvoperustasta.
Kuvituskuva, lapset rakentelevat palikoilla

Perusopetuslain mukaan lasten tulee vuotta ennen oppivelvollisuutensa alkamista osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Esiopetukseen osallistuvat lapset ovat yleensä 6-vuotiaita.

Jos lapsella on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi, lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on kuitenkin velvoite osallistua esiopetukseen viimeistään oppivelvollisuuden alkamisvuonna eli kuusivuotiaana.

Lapsella on myös oikeus esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna eli 7-vuotiaana, jos hän perusopetuslain 27 §:n mukaisesti aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin.

Esiopetuksen järjestäjät ilmoittavat elokuussa alkavasta esiopetuksesta hyvissä ajoin, yleensä alkuvuodesta. Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa esiopetukseen. Periaatteena on, että esiopetukseen ilmoitetut lapset osallistuvat esiopetukseen säännöllisesti, jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua.

Jos lapsi ei osallistu järjestettyyn esiopetukseen, tulee huoltajan huolehtia, että lapsi osallistuu muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Tämän toiminnan luonteesta ei ole säädöksissä tarkempia kuvauksia.