Etiikan tukimateriaali on syntynyt tarpeesta edelleen selkeyttää, mitä Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 lausutut etiikan opetuksen tavoitteet ja sisällöt käytännön opetustyössä tarkoittavat. Erityisenä painopisteenä on perusteita etsivän ja argumentaatioon nojautuvan eettisen ajattelun tukeminen ja harjoitteleminen. materiaali sisältääkin runsaasti opetusvinkkejä ja tehtäviä.
Nainen ja sateenvarjo

Tekijät ja viitetiedot

Tukimateriaalin ovat laatineet Olli Hakala, Ilmari Hirvonen, Katri Hämeenniemi, Mika Perälä, Eero Salmenkivi, Sini Taneli sekä Jani Tiirikainen.
Julkaisuun viitatessa käytetään seuraavia viitetietoja:
Hakala, O., Hirvonen, I., Hämeenniemi, K., Perälä, M., Salmenkivi, E., Taneli, S., Tiirikainen, J. Logiikka ja argumentaatio lukion filosofiassa. Opetushallitus, Helsinki. Julkaistu 19.1.2022 Opetushallituksen verkkosivuilla: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/etiikka-lukion-filosofiassa. Viitattu: xx.xx.xxxx.

Etiikka kuuluu lukiossa filosofian toiseen pakolliseen moduuliin, jossa tavoitteena on johdatella opiskelijat tarkastelemaan moraalisia arvoja ja moraalista toimintaa näkökulmasta, joka on yleisempi kuin perusopetuksen eri aineiden etiikan opetuksessa. Moduulissa on tarkoitus oppia arvioimaan moraalisia väitteitä ja käymään rakentavaa eettistä keskustelua eri tavoin ajattelevien ihmisten kesken.