Fysiikan ja kemian Lops-tukimateriaalit painottuvat fysiikan ja kemian oppiaineiden moduulien sisältöjen avaamiseen sekä laaja-alaiseen osaamiseen. Tukimateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti opettajille opetussuunnitelman ja opetuksen suunnittelua varten.
Työskentelyä post it -lapuilla.