Fysiikan ja kemian Lops-tukimateriaalit painottuvat fysiikan ja kemian oppiaineiden moduulien sisältöjen avaamiseen. Tukimateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti opettajille opetussuunnitelman ja opetuksen suunnittelua varten.
Työskentelyä post it -lapuilla.