GLP-stödmaterialen i fysik och kemi fokuserar på att öppna upp innehållet i modulerna och på mångsidig kompetens. Stödmaterialet är främst avsett för att stöda lärarna med läroplansarbetet och planeringen av undervisningen.
Arbetande med post-it lappar.