Hammastekniikan perustutkinnon perusteiden uudistuksen tavoitteena on ollut ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö. Lisäksi tutkinnon osien osaamistavoitteiden ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa ja osaamisperusteisuutta on vahvistettu sekä sisältöjä tarkistettu.

Tutkinnon muodostumista ja tutkinnon osien sisältöjä on tarkistettu työelämästä tulleiden osaamistarpeiden ja palautteiden pohjalta. Valinnaisesta tutkinnon osasta Kaupallinen toiminta on luovuttu, koska tämän tutkinnon osan tuottamaa osaamista ei työelämässä nähdä enää tarpeelliseksi. Hammaslaborantin työssä tarvittava osaaminen on kuvattu ammattitaitovaatimuksina selkeiden työprosessien mukaisesti eri tutkinnon osien sisälle.

Kiitämme lämpimästi kaikkia työssä mukana olleita tahoja arvokkaista ja työtä eteenpäin vievistä kommenteista!

Pyydämme antamaan palautetta Hammastekniikan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta lausuntopalvelu.fi kautta. 

Lausuntoaika on 2. - 30.1.2023.

Hammastekniikan perustutkinnon perusteiden arvioitu voimaantuloaika on 1.8.2024.