Suurennuslasi näppäimistön päällä

Hammastekniikan perustutkinnon perusteiden uudistuksen tavoitteena oli ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö. Lisäksi tutkinnon osien osaamistavoitteiden ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten kuvaustapaa ja osaamisperusteisuutta vahvistettiin sekä sisältöjä tarkistettiin.

Tutkinnon muodostumista ja tutkinnon osien sisältöjä tarkistettiin työelämästä tulleiden osaamistarpeiden ja palautteiden pohjalta. Valinnaisesta tutkinnon osasta Kaupallinen toiminta luovuttiin. Tämän tutkinnon osan tuottamaa osaamista ei työelämässä nähdä enää tarpeelliseksi. Hammaslaborantin työssä tarvittava osaaminen kuvattiin ammattitaitovaatimuksina selkeiden työprosessien mukaisesti eri tutkinnon osien sisälle.

Hammastekniikan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2024.

Tutustu uudistuneisiin perusteisiin ePerusteissa ja perusteiden uutisointiin