Henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii, miten osaaminen osoitetaan sekä mitä ohjausta, tukea tai mahdollisia erityisen tuen toimia opiskelija tarvitsee hänen elämäntilanteensa huomioiden.

Opiskelijoilla on erilaisia tavoitteita: osa opiskelijoista suorittaa vain tutkinnon osan tai osia ja toisella tavoitteena voi olla koko tutkinnon suorittaminen. Opiskelupaikat sekä tavat hankkia osaamista oppilaitosympäristössä, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa, harrastuksissa tai esimerkiksi verkkoympäristöissä vaihtelevat eri opiskelijoilla. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen tarvittava aika vaihtelee opiskelijasta toiseen. Tähän vaikuttavat useat tekijät, kuten opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, oppimisvalmiudet ja mahdollisuudet opiskella myös koulujen loma-aikoina.