Tällä sivulla voit tutustua kemian verkkomateriaaleihin, joita voit hyödyntää opetuksessa.

Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen

Opetushallitus on julkaissut kemian opetusta eri asteilla käsittelevän neliosaisen julkaisun Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin. Julkaisuun on koottu 47 artikkelia, jotka käsittelevät kemian opetuksen käytäntöä ja kemian opetuksen tutkimusta. Kirjoittajat ovat kemian opetuksen ja teollisuuden asiantuntijoita. Mukana on sekä nuoria kemian opettajia ja tutkijoita että pitempään kemian opetuksen kehittämisessä vaikuttaneita. Voit tutustua artikkeleihin alla.