Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline, joka tukee ajattelun ja kommunikoinnin kehittymistä. Kielten rikas maailma -materiaalista saat ideoita varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan, mutta myös siihen miten kielen kehittymistä voi tukea kotona.
Kuvituskuva, lasten varpaita kuvassa

Kielten merkitys ympäröivän maailman haltuunotossa on keskeinen. Kielten merkitys näkyy myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa eri luvuissa. Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline, joka tukee ajattelun ja kommunikoinnin kehittymistä. Tukimateriaalista saat tietoa kielen kehityksestä, uusista käsitteistä, kuten monilukutaidosta ja vinkkejä yksi- ja monikielisten lasten oppimisen vaikeuksien tunnistamiseen.