Opetushallitus on antanut suosituksen mallikirjaimiksi, -numeroiksi ja muiksi merkeiksi. Ne otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton yhteydessä. Mallikirjaimistot julkaistiin suomalais-ruotsalaisten kirjainten lisäksi myös pohjoissaamen, inarinsaamen, koltansaamen ja romanikielen kirjaimista.

Kirjoittamistapojen muutokset loivat tarpeen mallikirjainten uudistamiselle. Näppäimistöt ja päätelaitteet ovat merkittävästi vähentäneet käsin kirjoittamista. On myös huomattu, että yläkoululaiset ja lukiolaiset käyttävät pääosin tekstausta kirjoittaessaan käsin. Näistä syistä vuoden 2016 mallikirjaimet muodostavat vain yhden merkistön, joka toimii sekä ensiaskeleena käsin kirjoittamisen opettelussa että myöhemmin pohjana oman käsialan syntymisessä.

Uudet mallikirjaimet perustuvat samaan yhteispohjoismaiseen pohjatyöhön, jonka seurauksena mallikirjaimia muokattiin edellisen kerran vuosina 2002–2004. Työn pohjana on romaanisten kielten kirjoittamiseen kehittynyt kirjainten kursiivimuoto, joka tuottaa tekstiä vähäisin kynän nostoin ja keskeytyksin. Tähän hyvin yleiseen kirjoitustapaan on vuosien aikana vakiintunut monia erilaisia kirjainvariaatioita ja sidostustapoja.