Lapset ja nuoret kokevat kiusaamista kasvatuksessa ja koulutuksessa, verkossa ja vapaa-ajalla. Lasten ja nuorten kokema kiusaaminen koulussa on vähentynyt pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Myös koulukiusaamiseen osallistuvien oppilaiden ja opiskelijoiden osuus on vähentynyt pitkällä aikavälillä.

Kuvituskuvassa näkyy jalat ja keltaiset saappaat kalliolla

Seuraavat kuviot havainnollistavat oppilaiden ja opiskelijoiden kokemaa kiusaamista koulussa vuosina 1996-2021. Tiedot ovat peräisin kouluterveyskyselyistä (THL).