Lukiossa on keskeistä sujuvoittaa opiskelijan siirtyminen korkeakouluopintoihin ja edelleen työelämään. Jo opintojen aikana opiskelija saa mahdollisuuden tutustua korkeakoulujen opintoihin ja muuhun toimintaan. Sivulle on kerätty erilaisia hyödyllisiä käytänteitä ja tahoja, joista lukiot voivat ottaa mallia oman korkeakouluyhteistyönsä toteuttamiseksi.

Kuvituskuva, nuoret juttelevat koulun edessä

Korkeakouluyhteistyön tavoitteena on antaa lukiolaisille monipuoliset mahdollisuudet saada tietoa ja kokemuksia korkeakouluopiskelusta. Keskeisenä tavoitteena on auttaa lukiolaisia löytämään oma jatko-opinto- ja urapolkunsa. Yhteistyö tukee myös opiskelijan opiskelumotivaatiota ja kehittää jatko-opinnoissa tarvittavia taitoja.