Kuuntelen, siis luen -mallinnus kuvaa äänikirjojen käytön mahdollisuuksia opetuksessa. Mallinnuksessa esitellään monikielisten kuvitettujen äänikirjojen käyttöä erityisesti neljäsluokkalaisten opettajille, mutta mallinnusta voi soveltaa laajasti. Mallinnus perustuu laajaan tekstikäsitykseen.
Kuuntelen, siis luen

Mallinnus sisältää kaksi osaa: yleinen osio ja Sankaritarinoita (kaikille). Yleinen osio soveltuu minkä tahansa äänikirjan käytön tueksi opetuksessa. Sankaritarinoita (kaikille) -osassa syvennytään tarkemmin kyseisen kirjan käsittelyyn.

Opetushallitus on tuottanut mallinnuksen yhteistyössä ILT Educationin (ent. ILT Oppiminen) kanssa. Käyttäessään mallinnusta opettaja saa maksutta käyttöönsä Lukulumo-palvelun äänikirjat kahden kuukauden ajaksi. Lukulumo sisältää mallinnuksessa esitellyt kirjat Sankaritarinoita (kaikille) ja Kuutorni. ILT Education kysyy kirjautumisen yhteydessä henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, ammatti, työpaikka ja kaupunki). Rekisterinpitäjä on ILT Education.

 Hyödynnä maksutonta Lukulumo-kokeilujaksoa ILT Educationin sivuilla

Kokeile ennakkoluulottomasti myös äänikirjapalveluita! Opetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön soveltuvia äänikirjapalveluita on kuvattu mallinnuksessa.

Kun otat käyttöön sovelluksia, varmista aina, että palvelu on EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukainen. Kysy lisätietoa opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjältä, jonka palveluksessa työskentelet. 

Mallinnuksen valmistelutyöstä

Mallinnuksen valmisteluun ja kommentointiin ovat osallistuneet Minna Rimpilä (Helsingin kaupunginkirjasto), Meri-Tuuli Varama (luokanopettaja, Helsinki), Saara Kylmänen (s2-opettaja, Helsinki) ja Kaisa Karttunen (luokanopettaja, Helsinki).

Tietoja päivitetty kesäkuussa 2023

Huomioithan, että mallinnuksen julkaisun jälkeen lasten äänikirjapalvelujen valikoima on laajentunut. Esimerkiksi Ebbanin ja BookBitesin palveluiden kirjavalikoimat sisältävät tällä hetkellä tuhansia e- ja äänikirjoja, joita voi lukea ja kuunnella. Kirjat ovat enimmäkseen suomen- ja ruotsinkielisiä, mutta molemmista palveluista löytyy kirjoja muillakin kielillä. Kirjoja voi käyttää koulussa ja vapaa-ajalla. Palveluissa oma kirjastonhoitaja luokittelee kirjat ja inspiroi löytämään sopivaa lukemista kaiken tasoisille ja ikäisille lukijoille. Molempiin palveluihin on helppo kirjautua sisään, toiminnot ovat helppokäyttöisiä ja kirjakategorioiden selkeät kuvakkeet helpottavat sopivien kirjojen löytämisessä.  Opettajilla on käytössään opettajien työkalut, joiden avulla he voivat tukea oppilaita kirjallisuuden valinnassa ja seurata oppilaiden lukemisen edistymistä ja lukutaitojen kehittymistä.