Kuuntelen, siis luen -mallinnus kuvaa äänikirjojen käytön mahdollisuuksia opetuksessa. Mallinnuksessa esitellään monikielisten kuvitettujen äänikirjojen käyttöä erityisesti neljäsluokkalaisten opettajille, mutta mallinnusta voi soveltaa laajasti. Mallinnus perustuu laajaan tekstikäsitykseen.
Kuuntelen, siis luen

Mallinnus sisältää kaksi osaa: yleinen osio ja Sankaritarinoita (kaikille). Yleinen osio soveltuu minkä tahansa äänikirjan käytön tueksi opetuksessa. Sankaritarinoita (kaikille) -osassa syvennytään tarkemmin kyseisen kirjan käsittelyyn.

Opetushallitus on tuottanut mallinnuksen yhteistyössä ILT Educationin (ent. ILT Oppiminen) kanssa. Käyttäessään mallinnusta opettaja saa maksutta käyttöönsä Lukulumo-palvelun äänikirjat kahden kuukauden ajaksi. Lukulumo sisältää mallinnuksessa esitellyt kirjat Sankaritarinoita (kaikille) ja Kuutorni. ILT Education kysyy kirjautumisen yhteydessä henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, ammatti, työpaikka ja kaupunki). Rekisterinpitäjä on ILT Education.

Mallinnuksessa esiteltyjen äänikirjapalvelujen tietoja päivitetään toukokuussa 2023.

 Hyödynnä maksutonta Lukulumo-kokeilujaksoa ILT Educationin sivuilla

Kokeile ennakkoluulottomasti myös äänikirjapalveluita! Opetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön soveltuvia äänikirjapalveluita on kuvattu mallinnuksessa.

Kun otat käyttöön sovelluksia, varmista aina, että palvelu on EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukainen. Kysy lisätietoa opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjältä, jonka palveluksessa työskentelet. 

Mallinnuksen valmistelutyöstä

Mallinnuksen valmisteluun ja kommentointiin ovat osallistuneet Minna Rimpilä (Helsingin kaupunginkirjasto), Meri-Tuuli Varama (luokanopettaja, Helsinki), Saara Kylmänen (s2-opettaja, Helsinki) ja Kaisa Karttunen (luokanopettaja, Helsinki).