Materialet Jag lyssnar – alltså läser jag beskriver möjligheterna för användning av inlästa böcker (bland annat ljudböcker) i undervisningen. I materialet presenteras användning av inlästa böcker i synnerhet för lärare i årskurs fyra, men materialet kan tillämpas brett. Materialet baserar sig på det vidgade textbegreppet.
Kuuntelen, siis luen

Materialet innehåller två delar: Inlästa böcker i undervisningen, som lämpar sig som stöd för användning av vilken ljudbok som helst, och Hjältesagor, där man fördjupar sig mer i behandlingen av boken Hjältesagor för alla. Den flerspråkiga boken Måntornet, som är inläst på 56 olika språk, presenteras också. 

Användarlicens: CC BY-NC-SA

I materialet ges exempel på ljudbokstjänster med svenskspråkiga böcker. De flesta ljudbokstjänster har avgiftsfria prova på -perioder. Testa gärna olika ljudbokstjänster!

När du tar i bruk en tjänst, till exempel en applikation, ska du alltid säkerställa att den överensstämmer med EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen. Du kan be anordnaren av undervisning eller småbarnspedagogik om mer information om dataskydd.

I samarbete med

Utbildningsstyrelsen har arbetat fram materialet i samarbete med ILT Education. Materialet har beretts och kommenterats av Minna Rimpilä (Helsingfors stadsbibliotek), Meri-Tuuli Varama (klasslärare, Helsingfors), Saara Kylmänen (lärare i finska som andraspråk, Helsingfors), Kaisa Karttunen (klasslärare, Helsingfors). Den grafiska designen i materialet är planerad i samarbete med Kubo Creative Agency. 

 

Information uppdaterad i juni 2023

Observera att urvalet av ljudbokstjänster har utökats sedan modellering släpptes. Till exempel Ebban och BookBites innehåller för närvarande tusentals e- och ljudböcker som man kan läsa och lyssna på. Ebban och BookBites finns som tjänst på svenska och finska, med ett innehåll som fokuserar på skönlitteratur och lustläsning på de respektive språken. Tjänsterna innehåller även böcker på andra språk. I båda tjänsterna är böckerna alltid tillgängliga, vare sig eleven är i skolan eller hemma. Ebbans och BookBites egna bibliotekarie kategoriserar och lyfter fram innehållet för att inspirera och hjälpa elever på olika nivåer och med olika intressen att hitta läsning som passar dem. Båda tjänster är lätta att ta i bruk och lätta att använda. Såväl ibruktagning som inloggning och navigation hjälper eleverna att självmant hitta fram till läsning. Lärare och bibliotekarie kan skapa och dela hyllor med enskilda elever eller hela klasser. Det finns skilda lärarverktyg var läraren får översikt över elevernas läsning för att bättre kunna stöda och följa deras läsutveckling.