Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet toteutuvat maantieteen opetuksen yleisten tavoitteiden käsittelyn yhteydessä. Näin ollen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan myös kaikissa maantieteen oppiaineen moduuleissa. Lue tukimateriaalin esimerkeistä, miten laaja-alainen osaaminen voi kytkeytyä maantieteen pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin.