Kuvituskuva. Lauttasaaren ala-asteen koulu, julkisivukuva.

Lauttasaaren ala-asteen koulun toiminta-ajatuksena on olla oppilaiden, opettajien ja vanhempien yhteinen koulu. Kodin ja koulun aikuisten kasvatuskumppanuudella tuetaan oppilaan kasvua ja kehitystä. Lauttasaaren ala-asteen koulussa opiskellaan arjen, ajattelun ja oppimisen taitoja. Oppilaita rohkaistaan osallisuuteen sekä kantamaan vastuuta itsestä, muista ja ympäristöstä.

Koulun opetuksessa hyödynnetään joustavia oppimisen tiloja. Yhteisopettajuutta hyödynnetään jokaisella vuosiluokilla toimien työpareina ja työtiimeinä. Opetusta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä. 

Lauttasaaren ala-asteen koulussa hyödynnetään digitaalisuutta osana opetusta ja oppimista. Oppiaineissa käytetään digitaalisia oppimateriaaleja osana muuta opetusta. Perusopetuksen aikana oppilailla on digipolku, jossa määritellään, millaisia taitoja eri vuosiluokilla ja eri oppiaineissa opiskellaan osana digitaitojen oppimista ja hyödyntämistä. Digitaalinen oppimisen portfolio tukee oppilaan oppimisprosessia ja tekee sen näkyväksi. Samalla se tukee tavoitteiden asettamista ja opintojen aikaista arviointia. 

Koulun peruskorjauksen yhteydessä käsityön oppimis- ja työympäristöstä on muodostetu yhtenäinen toimiva tilojen kokonaisuus. Suunnittelutilaa hyödynnetään opetuksessa kokoavana tilana. 

 

Kuvituskuva. Teknisen työn työtapojen yleistyötila. Lauttasaaren ala-asteen koulu
Kuvituskuva. Suunnittelutila käsityön yleistyötilojen välissä. Lauttasaaren ala-asteen koulu.
Kuvituskuva. Tekstiilityön työtapojen yleistyötila. Lauttasaaren ala-asteen koulu.

 

Suunnitelmat: