Lukio-opiskelijalla on oikeus saada tukea opinnoissaan riippumatta siitä, mistä vaikeudet ja haasteet johtuvat. Tuen tarve ja mahdolliset syyt siihen on tärkeä tunnistaa, jotta tarjottu tuki on oikeanlaista ja hyödyttää opiskelijaa parhaalla tavalla. Sivulla on tietoa yleisimmistä lukio-opiskelijoiden haasteista, niiden ominaispiirteistä sekä hyödyllisistä tahoista haasteiden selvittämiseksi.

Ympyrässä

Sivulla esiteltyjen haasteiden lisäksi opiskelija voi kokea vaikeuksia myös muista syistä. Opettajan ja ohjaajan onkin tärkeää muistaa opiskelijoiden yksilöllisyys ja oma rajallisuutensa tuen tarjoamisessa. Esiteltyjen haasteiden yhteydessä on ehdotuksia myös erilaisista tukea ja lisätietoa tarjoavista tahoista, joihin opettajan on hyvä tutustua lukio-opiskelijan haasteiden kohtaamista varten.