Hyppää pääsisältöön

Fysiikka ja kemia lukiossa


Fysiikka on kokemusperäinen luonnontiede, jossa on tarkoitus ymmärtää ja selittää luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä. Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä.

Fysiikassa luonnosta saadaan kokeellisella menetelmällä tietoa, jota sovelletaan ilmiöiden ymmärtämisessä. Oppiaineelle on ominaista nimenomaan kokeellisuus. Opiskelija oppii tarkastelemaan luonnon rakenteita ja ilmiöitä aikaisempien tietojensa ja käsitystensä valossa. Hän oppii suunnittelemaan kokeita yhdessä ja keskustelemaan kokeiden tuloksista tai aineistosta.

Kemia auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille. Opiskelija tutkii aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä aineiden välisiä reaktioita. Kemian opetukselle on luonteenomaista ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti sekä erilaiset mallinnusmenetelmät

Opetuksen tueksi

Fysiikan ja kemian Lops-tukimateriaalit

Fysiikan ja kemian Lops-tukimateriaalit

Fysiikan ja kemian tukimateriaalit avaavat oppiaineiden moduulien sisältöjä. Tukimateriaalit on tarkoitettu erityisesti paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen suunnitteluun.

Fysiikan tukimateriaalit

Fysiikan tukimateriaalit

Tutustu fysiikan opetukseen tarkoitettuihin tukimateriaaleihin.

Kemian tukimateriaalit

Kemian tukimateriaalit

Tutustua kemian opetukseen tarkoitettuihin tukimateriaaleihin.

Fysiikan ja kemian yhteiset tukimateriaalit

Fysiikan ja kemian yhteiset tukimateriaalit

Tutustu fysiikan ja kemian yhteisiin tukimateriaaleihin, joita voit hyyödyntää molempien aineiden opetuksessa ja oppiaineita yhdistävissä kokonaisuuksissa.