Hyppää pääsisältöön

Liikunta lukiossa


Lukion liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnanopetuksella tuetaan opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentämiseen.

Opetusjärjestelyinä liikunnassa käytetään yksilö-, pienryhmä- sekä ryhmäopetusta. Suomalaisen liikuntakulttuurin perinteet otetaan huomioon, kun liikuntamuotoja valitaan. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille opetusta eriytetään yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Opetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon turvallisuus, monikulttuurisen oppilasaineksen erityistarpeet sekä uskonnollinen vakaumus.

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikunnan Lops-tukimateriaali

Liikunnan Lops-tukimateriaali avaa liikuntaosaamisen merkitystä lukiokoulutuksessa, laaja-alaisen osaamisen osa-alueita liikunnan oppiaineessa sekä liikunnan opetuksen sisältöjä ja yleisiä tavoitteita esimerkinomaisesti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikunnan opetuksen tueksi

Tällä sivulla on kootusti tukimateriaaleja ja erilaisia tahoja liikunnan opetuksen tueksi niin lukioon kuin perusopetukseenkin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Soveltava liikunta

Sivulta löydät tietoa soveltavasta liikunnasta ja sen hyödyntämisestä opetuksessa. Sivulla on avattu soveltavan liikunnan määritelmää ja esitelty erilaisia hyödynnettäviä aineistoja verkossa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Teknologia liikunnan opetuksessa

Teknologiaa pidetään yhtenä lapsia ja nuoria eniten passivoivana asiana, jonka takia perinteinen arkiliikunta jää vähäiseksi. Teknologialla voi olla kuitenkin myös käänteinen vaikutus. Tällä sivulla esitellään teknologian mahdollisuudet osana liikunnan opetusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Teknologian tukimateriaalit liikunnan opetukseen

Tällä sivulla esiteltävät tukimateriaalit on valmistettu liikuntaa opettavien opettajien työn tueksi perusopetukseen ja lukioon. Tuotokset ovat syntyneet Opetushallituksen rahoittamassa Teknologia liikunnanopetuksessa -oppimisympäristöhankkeessa.

Lisää aiheesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu on yksi hallituksen kärkihankkeista, jonka tavoitteena on lisätä koulupäivien aktiivisuutta ja viihtyisyyttä. Jokainen suomalainen koulu voi lähteä mukaan hankkeeseen ja toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tutustu ja lähde mukaan!

alt-text (optional, uses title if not set)

Liikunnan ja tanssin lukiodiplomit

Tutustu liikunnan ja tanssin lukiodiplomien suoritusohjeisiin sekä muuhun lukiodiplomiohjeistukseen!

Julkaisuja, raportteja ja tutkimuksia

alt-text (optional, uses title if not set)

Taustaa ja tutkimusta liikunnasta

Sivulta löytyy erilaisia tausta-asiakirjoja, tutkimuksia, raportteja ja muita julkaisuja liikunnan opetuksesta ja oppimisesta sekä aktiivisen elämäntavan edistämiskeinoista ja hyödyistä.