Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan eri taiteenalojen opetusta, joka etenee tasolta toiselle tavoitteiden mukaisesti. Sitä järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta myös aikuiset voivat osallistua taiteen perusopetukseen. Tällä sivulla esitellään vuoden 2017 taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti, mitä taiteen perusopetus käytännössä on ja miten se järjestetään. 

Taiteen perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiuksia

  • itseilmaisuun
  • taiteenalan ammatilliseen koulutukseen
  • taiteenalan korkea-asteen koulutukseen.

Nimestään huolimatta taiteen perusopetus ei ole osa perusopetuksen taidekasvatusta vaan oma opetusmuotonsa. Taiteen perusopetuksella on omat opetussuunnitelmansa, ja sen järjestämistä määrittävät erityiset lait ja asetukset. Voit tutustua näihin säädöksiin alla.