Med grundläggande konstundervisning avses målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten. Grundläggande konstundervisning ordnas i första hand åt barn och unga, men även vuxna kan delta i grundläggande konstundervisning. På den här sidan redogör vi i enlighet med grunderna för läroplanerna för grundläggande konstundervisning från 2017 för vad grundläggande konstundervisning i praktiken innebär och hur undervisningen ordnas.

Syftet med den grundläggande konstundervisningen är att ge eleverna
•    en förmåga att uttrycka sig
•    färdigheter att söka sig till yrkesutbildning inom konstarten i fråga 
•    färdigheter att söka sig till högre utbildning inom konstarten i fråga.

Trots sitt namn ska grundläggande konstundervisning inte misstas för konstfostran inom den grundläggande utbildningen, utan det är fråga om en helt egen utbildningsform. Den grundläggande konstundervisningen har egna läroplaner och ordnandet av undervisningen styrs av särskilda laga och förordningar. Du kan bekanta dig med lagstiftningen nedan.