Kuvituskuva. Opinmäen koulun julkisivu.

 

Opinmäen koulussa toimii kaksi koulua, Espoon kansainvälinen koulu ja Olarin koulun Opinmäen toimipiste. Käsityön opetuksen tiloja hyödyntävät lisäksi työväenopiston opiskelijat.

Espoo International school tarjoaa opetusta englannin kielellä kansainvälisille ja suomalaisille perheille, jotka asuvat Espoossa. Lisäksi oppilaat saavat tiedot, taidot ja kielelliset valmiudet jatkaa opintojaan tulevaisuudessa englannin kielellä, joko kansainväliseen ylioppilastutkintoon (International Baccalaureate Diploma Programme, IBDP), suomenkieliseen toisen asteen koulutukseen, tai muualle. 

EIS:n luokilla 1–9 noudatetaan suomalaista perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Lisäksi luokilla 7–9 opetuksessa seurataan suomalaisen opetussuunitelman rinnalla kansainvälistä IB Middle Years (MYP) -ohjelmaa.

Olarin koulussa opiskelee yhteensä noin 740 oppilasta, joista vuosiluokat 1-3 opiskelevat Opinmäen kiinteistössä. 

Olarin koulussa on tärkeää elämän perustaitojen ja -tietojen oppiminen, oppimisen taidot, erilaisuuden huomioiminen ja hyödyntäminen voimavarana, sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoja tarvitaan aina, myös tulevaisuudessa. Oppimisen taidoissa keskeisiä ovat kriittisen ajattelun ja soveltamisen, sekä uuden rakentamisen taito. Myös hyvät digitaidot ovat osa työelämätaitojen perustaa. Siksi eri oppiaineiden ja yleensä oppimisen yhteydessä harjoitellaan käytännöllisiä ja hyödyllisiä digitaitoja.

Olarin koulussa tuetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja halua oppia. Kannustamme oppilaita pitkäjänteisyyteen, sinnikkyyteen ja avoimuuteen. Olarin koulussa pidetään tärkeänä sitä, että jokainen tekee oman parhaansa, auttaa toisia ja on ystävällinen. Lisäksi korostamme hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Haluamme, että jokainen kunnioittaa kouluyhteisön jäseniä sellaisina kuin he ovat.

Opinmäen koulun käsityön opetuksen tilat muodostavat yhdessä kuvataideopetuksen kanssa kädentaitojen opetuksen kokonaisuuden. Tilojen suunnittelun vaiheessa on kiinnitetty huomiota luonnonvalon pääsyyn opetustiloihin sekä opetuksen valvottavuuteen. Käsityön opetuksen tilat muodostavat sujuvan työskentelyn kokonaisuuden ja mahdollistavat yhteisopettajuuden joustavat järjestelyt. 

 

Kuvituskuva. Teknisen työn työtapojen yleistyötila
Kuvituskuva. Tekstiilityön työtapojen yleistyötila

 

Suunnitelmat:

Liite