Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on koulutuksen järjestäjän tehtävä. Opiskelijan hankkiman osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella vältetään tarpeeton päällekkäinen koulutus ja osaamisen arviointi. Kun tiedetään, mitä opiskelija jo osaa, koulutusta voidaan suunnata tarkoituksenmukaisesti puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Osaamisen tunnustaminen nopeuttaa myös tutkinnon suorittamista.

Määräystä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta uudistetaan

Opetushallituksen määräystä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista sekä arvosanojen muuntamisesta (OPH-1634-2021) ollaan muuttamassa. Uudistustyö on käynnistynyt ja tavoitteena on, että muutettu määräys tulisi voimaan 1.1.2025. 
Työssä uudistetaan määräyksen liitteet 1 ja 2 koskien lukio-opintojen sekä ennen 1.8.2022 voimassa olleiden perustutkintojen perusteiden yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden vastaavuutta 1.8.2022 ja sen jälkeen voimaan tulleiden perustutkintojen perusteiden yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin. Lisäksi täsmennetään liitteiden muuta sisältöä ja tehdään muut tarpeelliset muutokset määräyksen sisältöön.
Lausuntokierros määräyksen muutoksesta on tarkoitus toteuttaa kevään 2024 aikana.