Det är utbildningsanordnarens uppgift att identifiera och erkänna ett kunnande. Genom att identifiera och erkänna den studerandes tidigare förvärvade kunnande undviker man överlappande utbildning och bedömning av kunnande. Då man vet vad den studerande redan kan, planerar man utbildningen så att den studerande på ett ändamålsenligt sätt inhämtar det kunnande som saknas. Erkännande av kunnande påskyndar även avläggandet av examen.