Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan kaikissa psykologian oppiaineen moduuleissa. Tässä tukimateriaalissa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.

Voitto