Tässä aineistossa avataan psykologian opetussuunnitelman käsitteitä, painotuksia ja rajauksia. Lisäksi aineisto sisältää huomioita siitä, mitä muutoksia oppiaineen tavoitteissa ja sisällöissä on tapahtunut verrattuna aikaisempaan opetussuunnitelmaan.
Työskentelyä post it -lapuilla.