Kuvituskuva. Puolalan koulun julkisivukuva

Puolalan koulun peruskorjaushanke aloitettiin vuonna 2017 ja valmistui 2020. Käsityön tilojen suunnittelun yhteydessä opettajia kuultiin laajasti. 


Käsityön pedagogiset vaatimukset ja huomiot

Puolalan yhtenäiskoulun vuonna 1955 valmistunut koulukiinteistö saneerattiin täysin vuosina 2017-2020. Käsityötilojen suunnittelu ja toteutus onnistuivat erinomaisesti ja tiloja on käytetty vastaavien kohteiden suunnittelussa referenssikohteena. Tilat suunniteltiin arkkitehdin, rehtorin ja opettajien yhteistyönä. Opettajia kuunneltiin paljon suunnittelun eri vaiheissa. Tulevasta saneerauksesta tiedettiin jo 2010- luvun alussa ja ensimmäiset luonnokset käsityötiloista piirrettiin jo silloin.

Tähän asiakirjaan on kirjattu asioita joita pidettiin tärkeinä Puolalan tiloja toteutettaessa.

1. Turvallisuuteen ja valvonnan helppouteen on kiinnitetty huomiota. 

Tiloissa on hyvä näkyvyys koneille ja laitteille sekä myös tiloista toiseen. Ne koneet jotka eivät näy tilojen välisistä ikkunoista (esim pyörösaha) voidaan pysäyttää sähköisellä kaukosäädetyllä ohjauksella. 

2. Eri materiaaleilla työskentelyyn sopivat tilat ovat lähellä toisiaan. 

Puolalassa kaikkien tilojen välissä on ovi, joita voidaan pitää myös auki tuntien aikana. Oppilailla on mahdollisuus liikkua tilojen välillä luontevasti mikäli työn edistäminen edellyttää tilan vaihtoa. Koska myös vuosiluokkien 7–9 käsityön opetuksen tilat ja esimerkiksi tulityötila ovat lähellä toisiaan, voidaan oppilaiden ymmärrystä eri työstötavoista laajentaa jo vuosiluokkien 36 opetuksen aikana. Eri työtapojen tilojen läheisyys edesauttaa erilaisten yhteisprojektien vaivattoman toteuttamisen ja opettajien saumattoman yhteistyön.

3. Tilojen yhteyteen haluttiin erillinen suunnittelutila, jolla on useita eri käyttötarkoituksia: 

Hiljainen ja pölytön suunnittelutila mahdollistaa muun muassa oppilaan keskittymisen suunnitteluun. Työstöäänien keskellä luonteva suunnittelu ja piirtäminen olisi aikuisellekin vaikeaa.

Toisille oppilaille on luontevampaa tehdä suunnittelutyötä, toisille taas työstöä. Kaksi eri tilaa mahdollistaa ryhmän jakamisen niin, että opettaja koko ajan näkee molemmat ryhmät ja ohjaa oppitunneilla niiden työskentelyä. Tilojen seinissä on suuret ikkunat, tämä on ehdoton edellytys.

Kuvituskuva. Teknisen työn työtapojen työvälineiden sijoittelu työvälinekaappiin.

4. Työvälineiden hankinnassa ja sijoittamisessa kaappeihin on huomioitava pedagogiikka. 

Turun tarjouspyyntöasiakirjaan lisättiin lause, joka edellytti että työvälinekaappiin sijoitettavien työvälineiden on oltava ryhmiteltyinä kaappiin pedagogisesti pohdituille paikoille ja varustettava suomenkielisin, työvälineen nimen kertovin tekstein. Kaappeihin on oltu erittäin tyytyväisiä. Kaapit siis ikään kuin toimivat opettajina. 

5. Logistiikkaan ja äänimaailmaan on kiinnitettävä huomiota.

Koska tiloissa on samaan aikaan kolme opetusryhmää, on pohdittava etteivät ne työskennellessään ja liikkuessaan häiritse toisiaan. Ennen remonttia toiseen opetustilaamme kuljettiin toisen opetustilan läpi joka luonnollisesti häiritsi opetusta. Nyt oppilaille on luonteva kulkureitti suunnittelutilan ja tulityötilan läpi. Käsitöihin tilataan jatkuvasti erilaisia materiaaleja kangaspakoista teräkseen. Niiden kuljetusreitit ja varastointipaikat on pohdittava tarkoin tilojen miellyttävän ja turvallisen käytön varmistamiseksi.

6. Työtasot haluttiin oppilaita ajatellen optimikorkeudelle.

Pöytien korkeuteen ja säädettävyyteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Työpöytien korkeus on säädettävissä helposti välille 7080 cm ja ompelukonepöydät on tukevasti tuettu seinään. Pöytien pituusmitat ja jalkojen sijoittelut suunniteltiin tarkasti vastaamaan ylös nostettavien jakkaroiden leveyksiä ja ripustuskiskojen sijoittelua.

Oppilasjakkarat haluttiin ehdottomasti korkeussäädettäviksi ja ompelukoneilla olevat jakkarat turvallisuussyistä ilman pyöriä. Lavuaareja haluttiin tiloihin runsaasti, sekä myös metallinen tiskipöytä.

7. Opettajille tarkoitetuista valvomotiloista haluttiin luopua. 

Valvomotiloihin (opettajien henkilökohtaiset lasi-ikkunoin varustetut työtilat) liittyvä ongelma on se, että näkyvyys ja puheyhteys opetustilaan niistä on rajallinen. Lisäksi niihin kertyy tavaraa jota olisi turvallisempaa ja tarkoituksenmukaisempaa säilyttää kaapeissa. Puolalassa opettajan työpiste on opetustilassa, tähän on oltu erittäin tyytyväisiä. 

8. Konekannan on edustettava nykyaikaa. 

Oppilaat ovat innostuneita 3D- tulostamisesta, CNC-jyrsinnästä, lasertyöstöstä ja kirjovasta ompelukoneesta. Näitä välineitä myös käytetään 2020-luvun työelämässä. On tärkeää että käsityön opetuksen välineistö on yhteneväinen työelämän välineistön kanssa. Oppilaiden innostamisella on valtava merkitys koulumyönteisyyden kannalta. Myös ohjelmointia on luontevaa opiskella käsityön yhteydessä jossa ohjelmointi voidaan yhdistää itse tehtyihin toimiviin laitteisiin (nosturit, trukit, robotit).

9.Tilojen olisi oltava toimivat myös tulevaisuudessa.

On melko todennäköistä, että tulevaisuuden käsityöopettajat ovat moniosaajia, joille eri materiaalit ovat tuttuja. Kohdassa 1 mainittu tilajaottelu on tällaiselle opettajalle arvokas asia.

Tekstin ovat kirjoittaneet käsityön opettajat Antti Valtola ja Elina Tuliniemi sekä Kaisu Metsä- Tokila, apulaisrehtori

 

Kuvituskuva. Puolalan koulun teknisentyön työtapojen yleistyötila.

 

Kuvituskuva. Tekstliityön työtapojen yleistyötila, Puolalan koulu

 

Suunnitelmat:

Liite