Sanataiteen perusopetus antaa kielestä, kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille mahdollisuuden kehittää ja syventää sanataiteen harrastustaan. Sanataiteen opetuksen tavoitteena on kielellisen ilmaisun ja mielikuvituksen rikastuttaminen. Kirjoittamisen ja kirjallisuudentuntemuksen avulla kehitetään ajattelutaitoja ja eläytymiskykyä, laajennetaan ilmaisuvaroja, autetaan etsimään persoonallista ilmaisua ja vahvistetaan oppilaiden identiteettiä.

Sanataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko laajan tai yleisen oppimäärän mukaan. Molemmat oppimäärät luovat edellytyksiä sanataiteen elinikäiselle harrastamiselle ja edistävät oppilaiden luovuutta ja ilmaisun taitoja. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten opinnot päätetään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Vantaan sanataidekoulu on Suomen ainoa opetustuntiperusteista valtionosuutta saava sanataidekoulu, ja siellä annetaan laajan oppimäärän mukaista opetusta. Sanataideopetusta on annettu pitkään myös mm. Hämeenlinnassa, Oulussa, Helsingissä, Kirkkonummella, Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Kokkolassa.

Sanataiteen opettajilla on oma yhdistyksensä, Suomen sanataideopetuksen seura.

Opetushallituksessa sanataiteen opetuksesta vastaa opetusneuvos Minna Harmanen, minna.harmanen [at] oph.fi, p. 0295 331 481.