Kuvituskuvassa hoitajat auttavat vanhusta liikkumaan

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet uudistetaan kahdessa vaiheessa.

1.8.2022 otetaan käyttöön yhtenäinen arviointikriteeristö ja uudelleen muotoillut osaamistavoitteet tai ammattitaitovaatimukset yhteisissä tutkinnon osissa ja yhteisissä ammatillisissa valinnaisissa tutkinnon osissa. 

 

1.8.2024 otetaan käyttöön perusteet, joita uudistetaan parhaillaan. Vireillä olevassa uudistuksessa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön uusi, kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö. Tämä edellyttää ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilemista. Samalla selvitetään työelämän tarpeet, sekä mahdolliset alaa ohjaavien lakien, määräysten, suositusten ja ohjeiden muutoksista aiheutuvat tarpeet päivittää tutkinnon muodostumista, tutkinnon osia sekä ammattitaitovaatimuksia. 

Perusteet ovat lausunnoilla ja pääset kommentoimaan tutkinnon perusteiden luonnosta osoitteessa lausuntopalvelu.fi  

Perusteiden lausuntoaika on päättynyt.