Kuvituskuva. Suomalais-venäläisen koulun julkisivu

Suomalais-venäläinen koulu sai uudet tilat syksyllä 2021. Uudisrakennus oli valmistuessaan Suomen ensimmäinen kaikki esi- ja perusopetuksen vuosiluokka-asteet ja lukion kattava, nykyisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen suunniteltu koulu. Koulussa hyödynnetään opetuksessa myös avoimia ja muunneltavia oppimisympäristöjä. Pedagogisesta näkökulmasta avoimessa oppimisympäristössä on tärkeää olla myös pienempiä, suljettuja tiloja pienryhmätyöskentelyyn ja keskittymistä vaativaan opiskeluun.

 

Suomalais-venäläisen koulun taide- ja taitoaineiden pedagoginen suunnitelma

Taide- ja taitoaineiden tavoitteena on herättää oppilaan innostus itse tekemiseen ja luomiseen ja auttaa löytämään oma ilmaisukanava. Opetus on oppilaslähtöistä. Oppilaan itsenäisyyden aste työskentelyssä kasvaa taitojen karttuessa. Kielikoulussa taito- ja taideaineiden opetus tukee vieraiden kielten oppimista ja tuo vaihtelua teoriaopintoihin.

Oppilaat opiskelevat taide- ja taitoaineita pääasiassa omilla kotialueillaan luokilla 0-2. Kolmannesta luokasta lähtien opetusta järjestetään taide- ja taitoaineiden tiloissa. Tilat mahdollistavat oppiaineiden välisen yhteistyön. Työskentely voi olla monimateriaalista, oppiaineiden rajat ylittävää (käsityö, kotitalous, kuvataide) tai yhteen oppiaineeseen keskittyvää. Töissään oppilaat yhdistelevät erilaisia materiaaleja ja mahdollisesti käsityön eri työtapoja sekä käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa osana työskentelyprosessia. Esimerkkejä näistä ovat mm. musikaaliprojekti tai oppilaan tuotos, jossa yhdistyvät kuvataide ja käsityö.

Taide- ja taitoaineiden tiloissa ja niiden sijoittelussa on tärkeää huomioida, että työskentelyprosessista ja materiaalien käsittelystä syntyy ääntä ja melua, hajua, pölyä ja likaa. Nämä eivät saa haitata työskentelyä läheisissä tiloissa eivätkä saa kulkeutua tilasta toiseen tai muualle kouluun.

Tilojen suunnittelussa työturvallisuus ja helppo valvottavuus ovat ensisijaisia. Pintamateriaalien on oltava helppohoitoisia ja työskentelyyn sopivia. Taide- ja taitoaineiden oppimistoria (TAITO-tori) käyttää vaihteleva määrä oppilaita, ja alueella työstetään erilaisia materiaaleja.

Taide- ja taitoaineiden tiloissa työskennellään eri kokoisissa ryhmissä, mahdollisesti myös yli luokkarajojen. Esimerkiksi liikunnan ja kotitalouden opetuksessa korostuvat ryhmässä työskentelyn taidot.

Kuvituskuva. Suomalais-venäläisen koulun uusien tilojen malli

 

Kuvituskuva. Teknisen työn työtapojen yleistyötila. SVK

 

Kuvituskuva. Tekstiilityön työtapojen yleistyötila. SVK.

 

Suunnitelmat:

 

Katso esittelyvideot taide- ja taitoaineiden tiloista alta

Suomalais-venäläisen koulun esittelyvideolla esitellään koulun uusia teknisen työn työtapojen tiloja.
Suomalais-venäläisen koulun esittelyvideolla esitellään koulun uusia kuvataiteen, tekstiilityön työtapojen ja kotitalouden tiloja.