Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas tarjoaa ohjeita varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusoppaan tavoitteena on antaa käytännön ohjeita turvallisuussuunnitteluun ja -johtamiseen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja tuottajille, päiväkodin johtajille ja rehtoreille sekä päiväkotirakennusten ja koulujen omistajille ja ylläpitäjille. Opas tarjoaa konkreettisia malleja kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen opas esittelee erilaisia turvallisuuden osa-alueita sekä turvallisuuden johtamiseen liittyviä aiheita. Oppaassa käydään läpi opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuuteen liittyviä säädöksiä sekä niissä velvoitettuja suunnitelmia yksityiskohtaisemmin. Oppaan tukimateriaaleista löytyy turvallisuuskansio-malli, turvallisuussanastoa sekä hyödyllisiä linkkejä kokonaisturvallisuuden suunnitteluun.

Oppaassa käytetään termiä lapsi tai oppilas, ellei erityisesti tarkoiteta lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjästä (kunta, kuntayhtymä tai yksityinen) käytetään termejä varhaiskasvatuksen tai koulutuksen järjestäjä. Muut oppaassa käytetyt termit määritellään oppaan osiossa Tukimateriaalit.

Alun perin Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas on laadittu yhteistyössä Opetushallituksen asettaman työryhmän kanssa, jossa edustettuina olivat seuraavat tahot: Suomen Ammatilliset Rehtorit ry, Kuntaliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Opetushallitus, Pelastusopisto, Poliisihallitus ja Suomen Rehtorit ry. Asiantuntija-apua työryhmä sai myös Lounais-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoilta sekä Tuusulan ja Mäntsälän kunnista. Työryhmän laatimaa turvallisuusopasta on käytetty nykyisen päivitetyn oppaan pohjana.

Huom! Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas on jatkuvasti päivittyvä sivusto.