Todistusten antaminen oppilaan opiskellessa sairaalakoulussa

Jos oppilas opiskelee sairaalakoulussa vain lyhyen jakson, todistuksen antaa oppilaan oma koulu. Ko. koulun tulee ottaa todistusta antaessaan huomioon sairaalakoulun antamat arviointia varten tarvittavat tiedot sairaalakoulussa opiskellusta ajasta.

Jos oppilas opiskelee sairaalakoulussa pitemmän jakson, ja on otettu sairaalakoulun oppilaaksi, todistuksen antaa sairaalakoulu omalla todistuslomakkeellaan. Muussa tapauksessa todistuksen antaa oppilaan oma koulu. Sairaalakoulun tulee tällöin antaa oppilaan omalle koululle arviointia varten tarvittavat tiedot sairaalaopetuksen ajalta.